Webmail

Bệnh viện COLUMBIA ASIA

( 29-07-2016 - 11:35 AM ) - Lượt xem: 900


Tổng diện tích khu: 18.000 m2
Chủ đầu tư: Columbia Asia International Hospital Binh Duong
Đầu tư: triệu USD
Địa chỉ: Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Hình ảnh:

Hổ trợ trực tuyến

Chúng tôi là những con người năng động, sáng tạo và nhiệt huyết. Luôn sẵn sàng phục vụ và hết mình với công việc. Vì chúng tôi yêu thích công việc của mình.