Webmail

City garden

( 29-07-2016 - 09:57 AM ) - Lượt xem: 713

Tổng diện tích khu: 23.000 m2
Chủ đầu tư: FICO CO., LTD
Đầu tư: triệu USD
Địa chỉ: 59 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh

Hình ảnh:

Hổ trợ trực tuyến

Chúng tôi là những con người năng động, sáng tạo và nhiệt huyết. Luôn sẵn sàng phục vụ và hết mình với công việc. Vì chúng tôi yêu thích công việc của mình.