Webmail

Contrexim Square

( 29-07-2016 - 01:56 PM ) - Lượt xem: 1494


Tổng diện tích khu: 4698 m2
Gồm 22 tầng - 288 căn hộ
Đầu tư: triệu USD
Địa chỉ: 12 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

Hình ảnh:

Hổ trợ trực tuyến

Chúng tôi là những con người năng động, sáng tạo và nhiệt huyết. Luôn sẵn sàng phục vụ và hết mình với công việc. Vì chúng tôi yêu thích công việc của mình.