Webmail

Hội trường tỉnh ủy Tây Ninh (2015)

( 28-12-2015 - 10:46 AM ) - Lượt xem: 1003

Project area:
Investor: Tay Ninh Provincial Committee.
Locate: Nguyen Thai Học st, Tây Ninh province
Contruction: 6/2014 - 4/2015

Hổ trợ trực tuyến

Chúng tôi là những con người năng động, sáng tạo và nhiệt huyết. Luôn sẵn sàng phục vụ và hết mình với công việc. Vì chúng tôi yêu thích công việc của mình.